• Print

Sådan forebygger vi

Vi hjælper med at skabe en stabil og tryg arbejdsplads, hvor der bliver taget hånd om både fysiske og psykiske arbejdsforhold, før de bliver et problem.

Jeres strategiske samarbejdspartner

I har sikkert allerede flere sundhedstiltag i virksomheden, og I ved, hvad jeres medarbejdere og organisationen har brug for, for at I kan mindske personaleomsætningen, optimere sygefraværet og skabe højere trivsel. Men I ved sikkert også, hvor I har svært ved at løfte udfordringer med sygdom, overskud og motivation.

Det er her, vi kommer ind i billedet. Vi kan være jeres strategiske samarbejdspartner, der understøtter jer i jeres gode arbejde. Vi kan hjælpe med at bearbejde stress, med at behandle muskel- og ledsmerter, samt hjælpe langtidssyge både under sygdommen og med at komme hurtigere tilbage til livet og arbejdspladsen. 

Vi begynder med at tage temperaturen

Når vi indgår et samarbejde om at forbedre sundhedstilstanden i virksomheden og forebygge sygdomme og skader, begynder vi med at gennemføre en digital måling, der kortlægger og analyserer virksomhedens og medarbejdernes sundheds-, og trivselstilstand.

Den måler på parametrene:

 

  • psykisk arbejdsmiljø
  • mental sundhed inkl. stress
  • ergonomisk arbejdsmiljø
  • muskler og led
  • livsstil.

Pexels -photo -317157

Efter besvarelsen får medarbejderne en personlig sundhedsprofil, der blandt andet inkluderer deres body age og en række anbefalinger til konkrete tiltag. Hvis en medarbejder er i stor risiko for langvarigt sygefravær, får medarbejderen et tilbud om at blive ringet op af Skandias helbredsvejledere, så de sammen - og helt anonymt - kan tale om, hvordan medarbejderen får det bedre.

Derefter udarbejder vi en sund strategi

Med målingen får vi indblik i, hvor vi kan skabe den største værdi med vores indsatser, og hvor I som ledelse kan få mest for pengene. Helt konkret udarbejder vi på baggrund af resultaterne en sundhedsstatus, som danner udgangspunktet for en dialog med jer om prioritering af indsatser og derefter udarbejdelsen af en handlingsplan.

 

Ring og hør, om din virksomhed kan få en Sund & Rask Måling! Ring på 3360 6220 allerede nu.

Afkast top 3 - en måned