• Print

Sundhedsløsninger DFP

 

Rådgivning om sundhedsløsninger

- hvorfor er trivsel og sundhed vigtigt?

 

Både samfund, virksomhed og det enkelte menneske vinder, når virksomheden tager sundhedsansvar. Fordelene er bedre trivsel og sundhed og det giver værdi i form af øget produktivitet, lavere sygefravær og større engagement blandt medarbejderne.

Sygefravær koster danske virksomheder 37 mia. kr. om året i sygedagpenge og løn under sygdom. En syg medarbejder koster i gennemsnit virksomheden 2781 kr. pr. dag.

De stigende sundhedsudgifter vil uden reformer betyde et permanent hul i statskassen på 54 mia. kr. om året. Virksomheder, der har tiltag på eksempelvis kost- og motionsområdet, kan nedsætte sygefraværet med en dag om året pr. medarbejder.

Værdiskabelse for alle parter tager sin begyndelse i:

  • Øget omsætning og indtjening
  • Reducerede (personale)omkostninger
  • Forbedret pensionsopsparing
  • Øget sundhed og trivsel

Dansk Firmapension rådgiver omkring de enkelte elementer i sundhedsprogrammerne således, at chancen for en succesfuld implementering i virksomheden øges.

Afkast top 3 - en måned